COOKIE POLICY

I.               Doel

Deze policy werd opgesteld door LD PROD S.P.R.L., uitgever van de website www.lawbox.be  (hierna de « website »), waarvan de maatschappelijke zetel is gevestigd te Waversesteenweg 1110, 1160 Oudergem onder ondernemingsnummer 0888.479.022.

Lawbox doet zijn best om u de best mogelijke service te bieden. Wij willen dan ook het vertrouwen dat u in ons stelt behouden door u te informeren over ons beleid aangaande het gebruik en de opslag van cookies vanaf onze website naar uw terminal (computer, smartphone, tablet, smart tv, enz.).

II.              Wat is een cookie ?

Een cookie is een klein tekstbestand dat fragmenten informatie bevat. Wanneer u websites bezoekt wordt de door de verschillende cookies verzamelde informatie bewaard op uw terminal (bijvoorbeeld: uw voorkeurstaal voor een website). Wanneer u deze websites opnieuw bezoekt, wordt gezocht naar de gegevens die ze reeds op uw terminal hebben opgeslagen (bijvoorbeeld: configuratie van de website met betrekking tot uw voorkeurstaal).

Men dient onderscheid te maken tussen twee soorten cookies. Aan de ene kant de « oorspronkelijke cookies » die door ons zelf zijn geplaatst. Aan de andere kant « derden cookies » die door een ander bedrijf zijn geplaatst. (Bijvoorbeeld: derden cookies worden vaak door reclamebedrijven geplaatst om u reclame te kunnen sturen die is aangepast aan uw voorkeuren).

Cookies hebben over het algemeen een vervaldatum. Sommige cookies verlopen als u de browser sluit (wat men « sessiecookies » noemt),  terwijl andere langer op uw terminal blijven staan, soms zelfs tot u ze handmatig verwijdert (wat men « permanente cookies » noemt).

  • Cookiebeheer

Sommige cookies hebben uw voorafgaande en uitdrukkelijke toestemming nodig. Via de banner op de homepagina van de website kunt u instemmen met onze « Cookie Policy ». Ze verwijst ook naar het « Tableau met instellingen aangaande cookies », waarmee u het wel of niet installeren van cookies op uw terminal kunt instellen.

U kunt zich op ieder gewenst moment toegang verschaffen tot onze « cookie instellingen », door op de hyperlink te klikken die onderaan iedere webpagina staat om uw toestemming te wijzigen of in te trekken.

Bovendien gebruiken de meeste browsers cookies. U kunt ook op ieder gewenst moment gratis cookies verwijderen of het installeren ervan weigeren door de opties van uw browser te wijzigen. De configuratie is voor iedere browser anders. Iedere procedure wordt omschreven in het helpmenu van uw browser. Ga hiervoor naar een van de volgende links:

Firefox : https://support.mozilla.org/fr/kb/effacer-les-cookies-pour-supprimer-les-information

Chrome : https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=fr  

Safari : https://support.apple.com/kb/PH21411?locale=nl_NL&viewlocale=fr_FR

Internet Explorer : https://support.microsoft.com/fr-be/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

Indien u het gebruik van cookies weigert, heeft u wel toegang tot onze website. Sommige functies kunnen echter beperkt zijn, zo niet onmogelijk.

  1. Type cookies, doel, vervaldatum en verplichting om toestemming te krijgen of niet.

Type cookies

Doel

Vervaldatum

Toestemming

Technische cookies

Deze cookies zijn nodig voor het goed functioneren van onze website.

Sommige van deze cookies verdwijnen automatisch van uw systeem zodra u uw browser sluit. Andere kunnen tot maximaal een maand na de eerste plaatsing op uw terminal blijven staan.

Voor deze cookies is geen toestemming nodig.

Functionele cookies

Deze cookies verbeteren uw gebruikerservaring.

Sommige van deze cookies verdwijnen automatisch van uw systeem zodra u uw browser sluit. Andere kunnen tot maximaal een maand na de eerste plaatsing op uw terminal blijven staan.

Voor deze cookies is geen toestemming nodig.

Analytische cookies

Deze cookies worden gebruikt om informatie te verzamelen over de manier waarop u onze website bezoekt (bijvoorbeeld: kwantificatie van de bezoeken). Met deze informatie kunnen we rapporten opmaken en helpen ons onze website te verbeteren voor een betere navigatie. De door deze cookies verzamelde gegevens worden geaggregeerd en dus geanonimiseerd.

Sommige van deze cookies verdwijnen automatisch van uw systeem zodra u uw browser sluit. Andere kunnen tot maximaal 13 maanden na de eerste plaatsing op uw terminal blijven staan.

Voor deze cookies is uw toestemming nodig.

Publicitaire cookies

Deze cookies worden gebruikt om u gerichte reclame aan te bieden op onze website, evenals op de websites van onze publicitaire partners.

Deze cookies kunnen tot maximaal 13 maanden na de eerste plaatsing op uw terminal blijven staan.

Voor deze cookies is uw toestemming nodig.


  1. Uw rechten betreffende de verwerking van uw persoonlijke gegevens.

Sommige cookies verzamelen persoonlijke gegevens. In dit kader beschikt u over bepaalde rechten (recht op toegang, recht op rectificatie, recht op bezwaar, recht op intrekken van de toestemming, enz.). We verwijzen u naar ons Privacybeleid (LINK) waarin uw rechten en de voorwaarden voor toepassing hiervan gedetailleerd worden omschreven.

Contact

Indien u vragen en/of klachten heeft betreffende deze Cookie Policy, aarzel dan niet contact met ons op te nemen.

 : contact@lawbox.be

 : www.lawbox.be

 : Waversesteenweg 1110, 1160 Oudergem – België

  • Wijziging

Wij behouden ons het recht voor de bepalingen van deze Cookie Policy op ieder gewenst moment te wijzigen. Wij zullen de wijzigingen onmiddellijk op onze website publiceren.

  • Toepasbaar recht en bevoegde jurisdictie

Deze Cookie Policy is onderhevig aan het Belgisch recht.

Ieder geschil met betrekking tot de interpretatie of uitvoering van deze Privacy Policy is onderhevig aan het Belgisch recht en valt onder de exclusieve bevoegdheid van de Franstalige rechtbanken van het juridisch arrondissement van Brussel.

De huidige versie van de Cookie Policy wordt van kracht en is geüpdatet op 29 juni 2018.