DOCUMENTS

Cookie policy voor een website

Duration in minutes {{model.product.durationInMinutes}} min.
Publication date: {{model.product.creationDate}}
Author(s) :
Available Languages : FR / NL / EN / Language_ Id

Een cookie is een klein tekstbestand dat op een computer wordt geplaatst wanneer een internetgebruiker een website bezoekt.

De cookies zijn gekoppeld aan de computer en niet aan de gebruiker. Een cookie is ontworpen om nuttige informatie te verzamelen om gebruikers een gepersonaliseerde ervaring te bieden wanneer ze websites bezoeken.

Er zijn verschillende soorten cookies. Mens spreekt o.m. over "technische cookies", "marketing cookies", enz.

Juridisch worden cookies momenteel geregeld door een Europese richtlijn uit 2002.

Een Europese verordening die enigszins vergelijkbaar is met de GDPR en die gericht is op de bescherming van persoonsgegevens in elektronische communicatie, moet de komende weken of zelfs maanden nog worden goedgekeurd.

Op dit moment vereist het wettelijke kader echter dat gebruikers worden gewaarschuwd voor de cookies die een website gebruikt en moeten ze de mogelijkheid krijgen om bepaalde cookies te weigeren.