DOCUMENTS

Overeenkomst tot onderaanneming met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens (data processing agreement)

Duration in minutes {{model.product.durationInMinutes}} min; Publication date: {{model.product.creationDate}}
Author(s) :
Available Languages : French / Dutch / English / Language_ Id

De verantwoordelijke voor de verwerking van de gegevens dient de persoonsgegevens niet noodzakelijk zelf te behandelen. Hij kan beroep doen op een onderaannemer, die – gemandateerd door de verwerkingsverantwoordelijke – de concrete verwerking zal uitvoeren.

De onderaannemer is bijgevolg de persoon die de persoonsgegevens zal verwerken voor rekening van de verwerkingsverantwoordelijke.

De verwerkingsverantwoordelijke en de onderaannemer dienen via een schriftelijke overeenkomst de modaliteiten met betrekking tot de uitvoering en met betrekking tot de organisatie van de verwerking van de gegevens die aan de onderaannemer werden toegekend, vast te leggen.

Deze overeenkomst dient bepaalde informatie verplicht te bevatten (het doel, de categorieën van gegevens, het voorwerp en de duur van de verwerking, de taken van de onderaannemer ten aanzien van de verwerkingsverantwoordelijke, enz.).

Dankzij de overeenkomst en de vragenlijst die door Lawbox werden opgesteld, kan u de contractuele relatie tussen de verwerkingsverantwoordelijke en de onderaannemer op nauwkeurige wijze bepalen. In geval van twijfel heeft u de mogelijkheid om de optie “advocaat” te kiezen teneinde u te laten begeleiden bij het ondernemen van de verschillende stappen.

Indien u bijkomende juridische vragen heeft betreffende dit document kan u, na aankoop ervan, voor slechts €35 extra terecht bij een advocaat uit ons netwerk. Deze zal contact opnemen met u op het door u gewenste tijdstip voor een telefonisch overleg van twintig minuten.