DOCUMENTS

Waarschuwingsbrief aan een werknemer

Duration in minutes {{model.product.durationInMinutes}} min; Publication date: {{model.product.creationDate}}
Author(s) :
Available Languages : French / Dutch / English / Language_ Id

Een waarschuwing is een lichte sanctie, gezien het geen rechtstreekse gevolgen heeft voor de situatie van de werknemer.

Wanneer u dus voor het eerst een werknemer wilt sanctioneren, neemt u met het sturen van deze briefeen zeer proportionele maatregel.

U kan een werknemer twee maal voor hetzelfde sanctioneren of berispen. Deze brief kan dus volgenna, bijvoorbeeld, een waarschuwingsmail.

Indien u bijkomende juridische vragen heeft betreffende dit document kan u, na aankoop ervan, voor slechts €35 extra terecht bij een advocaat uit ons netwerk. Deze zal contact opnemen met u op het door u gewenste tijdstip voor een telefonisch overleg van twintig minuten.

U kan na aankoop, indien nodig, zelf de nodige aanpassingen aan het document aanbrengen, gezien u er toegang toe krijgt in bewerkbaar formaat.