DOCUMENTS

Waarschuwingsbrief aan een werknemer

Duration in minutes {{model.product.durationInMinutes}} min.
Publication date: {{model.product.creationDate}}
Author(s) :
Available Languages : FR / NL / EN / Language_ Id

Een waarschuwing is een lichte sanctie, gezien het geen rechtstreekse gevolgen heeft op de situatie van de werknemer.

Wanneer u voor het eerst een werknemer wilt sanctioneren, heeft deze brief dus als voordeel dat het een zeer proportionele keuze is.

U kan een werknemer twee maal voor hetzelfde sanctioneren of berispen. Deze brief kan dus reeds de tweede keer uitmaken, na bijvoorbeeld een waarschuwingsmail.

Indien u bijkomende juridische vragen heeft betreffende dit document kan u, na aankoop ervan, voor slechts €35 extra terecht bij een advocaat uit ons netwerk. Deze zal contact opnemen met u op het door u gewenste tijdstip voor een telefonisch overleg van twintig minuten.