DOCUMENT

Oproepingsbrief voor een gesprek voorafgaande aan het ontslag

Duur van de vragenlijst {{model.product.durationInMinutes}} min.
Laatste update: {{model.product.creationDate}}
Auteur(s) :
Beschikbare talen : FR / NL / EN / Language_ Id

In België is men niet verplicht een werknemer op te roepen om gehoord te worden alvorens tot een ontslag over te gaan. Men moet in dit verband wel de relevante CAO’s en interne reglementen (arbeidsreglement, …) na te gaan, gezien daarin wel zulke verplichting in kan opgenomen zijn (middels een werkzekerheidsclausule ingevoegd na een restructureringsplan of een interne clausule die bepaalt dat een vakbondsafgevaardigde aanwezig moet zijn).

Indien u bijkomende juridische vragen heeft betreffende dit document kan u, na aankoop ervan, voor slechts €35 extra terecht bij een advocaat uit ons netwerk. Deze zal contact opnemen met u op het door u gewenste tijdstip voor een telefonisch overleg van twintig minuten.