DOCUMENTS

Ingebrekestelling tot stopzetting van daden van oneerlijke concurrentie door een (ex-)werknemer

Duration in minutes {{model.product.durationInMinutes}} min.
Publication date: {{model.product.creationDate}}
Author(s) :
Available Languages : FR / NL / EN / Language_ Id

De ingebrekestelling heeft tot doel formeel van een ex-werknemer te eisen bepaalde daden van oneerlijke concurrentie stop te zetten.

Indien nadien een gerechtelijke procedure wordt overwogen, is een voorafgaandelijke ingebrekestelling noodzakelijk. Houd daarom deze brief, samen met het ontvangstbewijs, bij.

De hoofddoelstelling van een ingebrekestelling is om een laatste kans te geven aan de bestemmeling om de gedragingen te staken. Het is een ex-werknemer immers krachtens artikel 17 van de arbeidsovereenkomstenwet verboden om oneerlijke concurrentie te begaan. Dit kan zelfs van toepassing zijn indien geen niet-concurrentiebeding is opgenomen in de arbeidsovereenkomst.

Indien de ex-werknemer bijvoorbeeld bepaalde documenten van de ex-werkgever gebruikt om te prospecteren of een bedrijfsnaam gelijkaardig aan deze van de ex-werkgever kiest, maakt dit waarschijnlijk oneerlijke concurrentie uit.

Indien u bijkomende juridische vragen heeft betreffende dit document kan u, na aankoop ervan, voor slechts €35 extra terecht bij een advocaat uit ons netwerk. Deze zal contact opnemen met u op het door u gewenste tijdstip voor een telefonisch overleg van twintig minuten.