DOCUMENTS

Arbeidsovereenkomst

Duration in minutes {{model.product.durationInMinutes}} min; Publication date: {{model.product.creationDate}}
Author(s) :
Available Languages : French / Dutch / English / Language_ Id

Middels een arbeidsovereenkomst verbindt de werknemer zich ertoe tegen vergoeding arbeidsprestaties te verrichten onder gezag van de werkgever.

De verschillende arbeidsovereenkomsten onderscheiden zich, onder meer, van elkaar door de aard van de te verrichten arbeidsprestaties of de duur van de overeenkomst.

Om geldig te zijn, moet de arbeidsovereenkomst aan bepaalde vormelijke en inhoudelijke voorwaarden voldoen.

De toepasselijke wet in dit verband is de wet van 3 juli 1978 betreffende arbeidsovereenkomsten.

U kan de arbeidsovereenkomst die door Lawbox wordt aangeboden aanpassen aan uw noden. Men kan opteren voor een bediende - of kader-statuut, voor een overeenkomst van bepaalde of onbepaalde duur en voor voltijds en deeltijds werk. Indien van toepassing worden ook bepaalde clausules toegevoegd, zoals bijvoorbeeld een niet-concurrentiebeding.

Meer gespecialiseerde arbeidsovereenkomsten, zoals bv. met variabele uurroosters, vereisen bijzondere aandacht. Wij raden u dan ook aan zich te richten tot een advocaat in de gevallen die niet voorzien zijn in ons model.

Indien u bijkomende juridische vragen heeft betreffende dit document kan u, na aankoop ervan, voor slechts €35 extra terecht bij een advocaat uit ons netwerk. Deze zal contact opnemen met u op het door u gewenste tijdstip voor een telefonisch overleg van twintig minuten.