DOCUMENTS

Overeenkomst betreffende de vermindering van de arbeidsprestaties

Duration in minutes {{model.product.durationInMinutes}} min.
Publication date: {{model.product.creationDate}}
Author(s) :
Available Languages : FR / NL / EN / Language_ Id

De werkgever en de werknemer kunnen, in onderling overleg, beslissen om de arbeidsprestaties (de arbeidsduur) van de werknemer te verminderen.

De partijen bevestigen hun akkoord en de nieuwe loon- en arbeidsvoorwaarden in een schriftelijke overeenkomst (opgesteld in overeenstemming met de taalvoorschriften).

Deze overeenkomst (bijlage bij de arbeidsovereenkomst) moet uiterlijk op het tijdstip van de inwerkingtreding van de vermindering van de prestaties worden opgesteld.