DOCUMENTS

Niet-afwervingsverbintenis na de beëindiging van de arbeidsovereenkomst

Duration in minutes {{model.product.durationInMinutes}} min; Publication date: {{model.product.creationDate}}
Author(s) :
Available Languages : French / Dutch / English / Language_ Id

Als de afwerving van personeel is toegestaan, kan toch onderhandeld worden over een bepaling die dit verbiedt.

Dit model verduidelijkt de inhoud van dergelijk verbod.

De verbintenis moet schriftelijk worden vastgesteld (in overeenstemming met de taalvoorschriften).