DOCUMENTS

Kennisgeving van opzegging

Duration in minutes {{model.product.durationInMinutes}} min; Publication date: {{model.product.creationDate}}
Author(s) :
Available Languages : French / Dutch / English / Language_ Id

Wanneer de werkgever beslist om de arbeidsovereenkomst van een werknemer te beëindigen met  een opzeggingstermijn, dan moet hij aan zeer strikte wettelijke formaliteiten voldoen:

  • de opzegging moet schriftelijk worden gegeven;
  • de kennisgeving van het geschrift moet gebeuren per aangetekende brief of bij gerechtsdeurwaardersexploot;
  • het geschrift moet worden opgesteld in overeenstemming met de taalvoorschriften;
  • het geschrift moet de begindatum en de duur van de opzeggingstermijn vermelden.