DOCUMENTS

Flexi-jobarbeidsovereenkomst

Duration in minutes {{model.product.durationInMinutes}} min; Publication date: {{model.product.creationDate}}
Author(s) :
Available Languages : French / Dutch / English / Language_ Id

De flexi-job stelt een persoon in staat om, in bepaalde activiteitssectoren en onder zeer strikte voorwaarden, bij te verdienen bij een andere werkgever.

Elke tewerkstelling in het kader van een flexi-job moet gedekt zijn door twee overeenkomsten:

  • een raamovereenkomst

  • en een flexi-jobarbeidsovereenkomst.

De flexi-jobarbeidsovereenkomst kan gesloten worden zodra er een raamovereenkomst is opgemaakt tussen de werkgever en de werknemer; ze regelt de effectieve tewerkstelling van de werknemer in de flexi-job.

Met het oog op rechtszekerheid moet voor die arbeidsovereenkomst een geschrift worden opgesteld:

  • in overeenstemming met de taalvoorschriften

  • en voor de eerste tewerkstelling in het kader van een flexi-job.

Dit document is een model, waarvan het correcte gebruik essentieel is. Wij kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor het verkeerd gebruik ervan. Laat u daarom goed adviseren hoe u dit document kan vervolledigen en implementeren. Wenst u daarvoor een beroep te doen op de expertise van Partena Professional? Neem dan rechtstreeks contact op met onze juristen vialegalpartners@partena.beof via 02/549.30.20 (NL) – 02/549.30.10 (FR). Hun tussenkomst maakt in de regel een gefactureerde dienstverlening uit (€35 voor de eerste 20 minuten; nadien op basis van offerte). Buiten de kantooruren (8-17u) kan u uw vraag stellen via het contactformulier.