DOCUMENTS

Arbeidsovereenkomst voor thuiswerk

Duration in minutes {{model.product.durationInMinutes}} min.
Publication date: {{model.product.creationDate}}
Author(s) :
Available Languages : FR / NL / EN / Language_ Id

Wanneer de arbeidsprestaties in het algemeen op de zetel van de onderneming worden uitgevoerd, kunnen de partijen, bij de indienstneming, overeenkomen dat de werknemer zijn werk in zijn woonplaats zal verrichten of op enige andere door hem gekozen plaats.

De arbeidsovereenkomst voor thuiswerk moet schriftelijk worden vastgesteld.

Het geschrift moet worden opgesteld:

  • in overeenstemming met de taalvoorschriften
  • en uiterlijk op het ogenblik dat de werknemer de uitvoering van de overeenkomst begint.

Opgelet! In het geval van arbeidsprestaties die geleverd worden in het kader van telewerk moet een overeenkomst betreffende het telewerk worden gesloten.

Dit document is een model, waarvan het correcte gebruik essentieel is. Wij kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor het verkeerd gebruik ervan. Laat u daarom goed adviseren hoe u dit document kan vervolledigen en implementeren. Wenst u daarvoor een beroep te doen op de expertise van Partena Professional? Neem dan rechtstreeks contact op met onze juristen via legalpartners@partena.be of via 02/549.30.20 (NL) – 02/549.30.10 (FR). Hun tussenkomst maakt in de regel een gefactureerde dienstverlening uit (€35 voor de eerste 20 minuten; nadien op basis van offerte). Buiten de kantooruren (8-17u) kan u uw vraag stellen via het contactformulier.