DOCUMENTS

Volmacht voor een algemene vergadering

Duration in minutes {{model.product.durationInMinutes}} min; Publication date: {{model.product.creationDate}}
Author(s) :
Available Languages : French / Dutch / English / Language_ Id

U wordt opgeroepen om deel te nemen aan een algemene vergadering, maar kunt niet aanwezig zijn? Onze modelbrief biedt de oplossing.

Lawbox begeleidt u bij het opstellen van een volmacht op maat.

Indien u bijkomende juridische vragen heeft betreffende dit document kan u, na aankoop ervan, voor slechts €35 extra terecht bij een advocaat uit ons netwerk. Deze zal contact opnemen met u op het door u gewenste tijdstip voor een telefonisch overleg van twintig minuten.