DOCUMENTS

Managementovereenkomst

Duration in minutes {{model.product.durationInMinutes}} min.
Publication date: {{model.product.creationDate}}
Author(s) :
Available Languages : FR / NL / EN / Language_ Id

Aan de top van bedrijven vinden we steevast managers die werken op basis van een managementovereenkomst en die al dan niet beroep doen op een managementvennootschap.

De manager is verantwoordelijk voor het dagelijkse administratieve en financiële beheer van de onderneming dat hem/haar heeft aangeworven.

Het is dus van primordiaal belang om een managementovereenkomst op maat op te stellen, waarbij zowel garanties worden geboden voor de onderneming als voor de manager of zijn/haar managementvennootschap.

Onze Lawbox-modelovereenkomst kan, net zoals al onze andere modellen, worden aangepast aan uw persoonlijke of zakelijke noden.

Indien u bijkomende juridische vragen heeft betreffende dit document kan u, na aankoop ervan, voor slechts €35 extra terecht bij een advocaat uit ons netwerk. Deze zal contact opnemen met u op het door u gewenste tijdstip voor een telefonisch overleg van twintig minuten.

U kan na aankoop, indien nodig, zelf de nodige aanpassingen aan het document aanbrengen, gezien u er toegang toe krijgt in bewerkbaar formaat.