DOCUMENTS

Bijvoegsel aan een arbeidsovereenkomst

Duration in minutes {{model.product.durationInMinutes}} min; Publication date: {{model.product.creationDate}}
Author(s) :
Available Languages : French / Dutch / English / Language_ Id

In de loop van de carrière van een werknemer moet zijn arbeidsovereenkomst soms worden aangepast aan een nieuwe situatie.

Het document dat dit toelaat, wordt een aanhangsel of addendum genoemd. Deze laat toe de nodige artikels van een bestaande overeenkomst te wijzigen.

Van een arbeidsovereenkomst mogen echter niet alle artikels zomaar gewijzigd worden. Met betrekking tot de arbeidsovereenkomst zijn tal van dwingende wetsbepalingen van toepassing, zoals bijvoorbeeld m.b.t. het loon of de werkduur.

Indien u bijkomende juridische vragen heeft betreffende dit document kan u, na aankoop ervan, voor slechts €35 extra terecht bij een advocaat uit ons netwerk. Deze zal contact opnemen met u op het door u gewenste tijdstip voor een telefonisch overleg van twintig minuten.

U kan na aankoop, indien nodig, zelf de nodige aanpassingen aan het document aanbrengen, gezien u er toegang toe krijgt in bewerkbaar formaat.