DOCUMENT

Overeenkomst betreffende het telewerk

Duur van de vragenlijst {{model.product.durationInMinutes}} min; Laatste update: {{model.product.creationDate}}
Auteur(s) :
Beschikbare talen : Frans / Nederlands / Engels / Language_ Id

Telewerk is een vorm van organisatie en/of uitvoering van het werk:

  • met gebruikmaking van informatietechnologie,
  • waarin werkzaamheden die op de bedrijfslocatie van de werkgever zouden kunnen worden uitgevoerd, op regelmatige basis en niet incidenteel buiten die bedrijfslocatie worden uitgevoerd.

Als het telewerk deel uitmaakt van de oorspronkelijke functieomschrijving moeten de werkgever en de werknemer een schriftelijke overeenkomst betreffende het telewerk sluiten.

Het geschrift moet worden opgesteld:

  • in overeenstemming met de taalvoorschriften
  • en uiterlijk op het ogenblik dat de telewerker de uitvoering van de overeenkomst begint.

Opgelet! In het geval van arbeidsprestaties die geleverd worden in het kader van thuiswerk moet een arbeidsovereenkomst voor thuiswerk worden gesloten.

Dit document is een model, waarvan het correcte gebruik essentieel is. Wij kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor het verkeerd gebruik ervan. Laat u daarom goed adviseren hoe u dit document kan vervolledigen en implementeren. Wenst u daarvoor een beroep te doen op de expertise van Partena Professional? Neem dan rechtstreeks contact op met onze juristen via legalpartners@partena.be of via 02/549.30.20 (NL) – 02/549.30.10 (FR). Hun tussenkomst maakt in de regel een gefactureerde dienstverlening uit (€35 voor de eerste 20 minuten; nadien op basis van offerte). Buiten de kantooruren (8-17u) kan u uw vraag stellen via het contactformulier.


;