DOCUMENT

Overeenkomst betreffende het recht op afwezigheid tijdens het verstrijken van de opzeggingstermijn

Duur van de vragenlijst {{model.product.durationInMinutes}} min; Laatste update: {{model.product.creationDate}}
Auteur(s) :
Beschikbare talen : Frans / Nederlands / Engels / Language_ Id

In geval van beëindiging van de arbeidsovereenkomst met een opzeggingstermijn heeft de werknemer het recht om bezoldigde afwezigheidsdagen te genieten om een nieuwe baan te zoeken (sollicitatieverlof).

In principe mag hij een of twee keer per week afwezig zijn zonder dat duur van de afwezigheid in totaal niet meer dan een arbeidsdag per week bedraagt.

De datums van afwezigheid worden bij voorkeur in onderling overleg tussen de werkgever en de werknemer vastgelegd.

Met het oog op rechtszekerheid bevestigen de partijen hun akkoord in een schriftelijke overeenkomst (opgesteld in overeenstemming met de taalvoorschriften).

Voor meer info, contacteer onze juristen via het contactformulier.

Opgelet! Dit model geldt voor het geval dat er een akkoord bestaat over de datums en uren van afwezigheid in het kader van het sollicitatieverlof tijdens het verstrijken van de opzeggingstermijn waarvan de werkgever heeft kennisgegeven.

Dit document is een model, waarvan het correcte gebruik essentieel is. Wij kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor het verkeerd gebruik ervan. Laat u daarom goed adviseren hoe u dit document kan vervolledigen en implementeren. Wenst u daarvoor een beroep te doen op de expertise van Partena Professional? Neem dan rechtstreeks contact op met onze juristen via legalpartners@partena.be of via 02/549.30.20 (NL) – 02/549.30.10 (FR). Hun tussenkomst maakt in de regel een gefactureerde dienstverlening uit (€35 voor de eerste 20 minuten; nadien op basis van offerte). Buiten de kantooruren (8-17u) kan u uw vraag stellen via het contactformulier.


;