DOCUMENTS

Bijlage bij het arbeidsreglement in verband met de uitgangscontrole

Duration in minutes {{model.product.durationInMinutes}} min; Publication date: {{model.product.creationDate}}
Author(s) :
Available Languages : French / Dutch / English / Language_ Id

Wanneer een uitgangscontrole van de goederen van de werknemers wordt georganiseerd in het kader van diefstalpreventie in de onderneming/op de werkplaats, moet de werkgever de ondernemingsraad (of, bij gebrek hieraan, het comité voor preventie en bescherming op het werk of, bij gebrek hieraan, de vakbondsafvaardiging of, bij gebrek hieraan, de werknemers) en de betreffende werknemers informatie verschaffen over alle aspecten van de uitgangscontrole:

  • perimeter van de onderneming/werkplaats;

  • diefstalrisico’s;

  • controlemaatregelen en -methodes om die risico’s te voorkomen of te verhelpen;

  • doeleinde dat wordt nagestreefd bij de controle;

  • voorwaarden voor het uitvoeren van de controle;

  • aanduiding van de bewakingsonderneming of van de interne bewakingsdienst die belast is met de controle;

  • enz.

De verschillende aspecten van het systeem van de uitgangscontrole zullen voorkomen in het arbeidsreglement dat van kracht is in de onderneming.

De overlegprocedure in de ondernemingsraad of, bij gebrek daaraan, met de werknemers, moet worden nageleefd om dit model (opgesteld in overeenstemming met de taalvoorschriften), bij het arbeidsreglement te voegen.

De werkgever dient ook:

  • een kopie van de wijziging van het arbeidsreglement te overhandigen aan iedere werknemer (met ontvangstbewijs);

  • en deze wijziging mee te delen aan de bevoegde directie van het toezicht op de sociale wetten binnen 8 dagen na haar inwerkingtreding.

Dit document is een model, waarvan het correcte gebruik essentieel is. Wij kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor het verkeerd gebruik ervan. Laat u daarom goed adviseren hoe u dit document kan vervolledigen en implementeren. Wenst u daarvoor een beroep te doen op de expertise van Partena Professional? Neem dan rechtstreeks contact op met onze juristen via legalpartners@partena.be of via 02/549.30.20 (NL) – 02/549.30.10 (FR). Hun tussenkomst maakt in de regel een gefactureerde dienstverlening uit (€35 voor de eerste 20 minuten; nadien op basis van offerte). Buiten de kantooruren (8-17u) kan u uw vraag stellen via het contactformulier.