DOCUMENTS

Bedrijfsgeheim- en vertrouwelijkheidsclausule

Duration in minutes {{model.product.durationInMinutes}} min; Publication date: {{model.product.creationDate}}
Author(s) :
Available Languages : French / Dutch / English / Language_ Id

De werknemer moet, zowel tijdens de uitvoering van de arbeidsovereenkomst als na het beëindigen daarvan, zich ervan onthouden een bedrijfsgeheim waarvan hij in de uitoefening van zijn beroepsarbeid kennis kan krijgen, op onrechtmatige wijze te verkrijgen, te gebruiken of openbaar te maken, alsook geheimen in verband met persoonlijke of vertrouwelijke aangelegenheden, waarvan hij in de uitoefening van zijn beroepsarbeid kennis kan hebben, bekend te maken.

Dit model verduidelijkt de inhoud van dit verbod.

De clausule (clausule van de arbeidsovereenkomst) wordt schriftelijk vastgesteld (in overeenstemming met de taalvoorschriften).

Dit document is een model, waarvan het correcte gebruik essentieel is. Wij kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor het verkeerd gebruik ervan. Laat u daarom goed adviseren hoe u dit document kan vervolledigen en implementeren. Wenst u daarvoor een beroep te doen op de expertise van Partena Professional? Neem dan rechtstreeks contact op met onze juristen via legalpartners@partena.be of via 02/549.30.20 (NL) – 02/549.30.10 (FR). Hun tussenkomst maakt in de regel een gefactureerde dienstverlening uit (€35 voor de eerste 20 minuten; nadien op basis van offerte). Buiten de kantooruren (8-17u) kan u uw vraag stellen via het contactformulier.