DOCUMENTS

Franchising overeenkomst

Duration in minutes {{model.product.durationInMinutes}} min; Publication date: {{model.product.creationDate}}
Author(s) :
Available Languages : French / Dutch / English / Language_ Id

De franchising overeenkomst is een vorm van samenwerking tussen twee onafhankelijke partijen, waarbij de ene, de franchisegever, de andere, de franchisenemer, tegen vergoeding het recht verleent om, onder bepaalde voorwaarden, een beproefde commerciële formule of productiewijze te gebruiken die de franchisegever heeft ontwikkeld.

Het voorwerp heeft vaak betrekking op: de vervaardiging, verkoop, levering of distributie van producten; dienstverlening of een combinatie van beide.

Men onderscheidt in het algemeen drie soorten franchising:

  • De distributiefranchising, die betrekking heeft op producten (die de franchisegever zelf vervaardigd of via een centraal aankooppunt aanbiedt aan de franchisenemer);
  • De dienstenfranchising, die betrekking heeft op diensten (zoals horeca, wagenverhuur, kapsalon, enz.)
  • Industriële franchising, waarbij de franchisenemer de goederen zelf vervaardigd en commercialiseert, onder het merk van de franchisegever, volgens zijn richtlijnen en onder zijn begeleiding.

De hoofdkenmerken van een franchising overeenkomst zijn de volgende, ongeacht de vorm:

  • De franchisegever verleent aan de franchisenemer het recht om gebruik te maken van zijn commerciële benaming;
  • Er vindt een overdracht van know-how plaats, teneinde de franchisenemer in staat te stellen de goederen en/of diensten te commercialiseren;
  • De franchisegever moet de franchisenemer bijstaan met technische en commerciële hulp, meestal gedurende de gehele looptijd van de overeenkomst.

Opgelet! Volgens de wettelijke bepalingen ter zake, moet ten minste een maand voor het afsluiten van de overeenkomst, de franchisegever de franchisenemer een preconctractueel informatiedocument toesturen.

De interactieve vragenlijst die u zal invullen, zal u in staat stellen zelf uw franchise overeenkomst op te stellen.

Indien u bijkomende juridische vragen heeft betreffende dit document kan u, na aankoop ervan, voor slechts €35 extra terecht bij een advocaat uit ons netwerk. Deze zal contact opnemen met u op het door u gewenste tijdstip voor een telefonisch overleg van twintig minuten.