een beheerovereenkomst voor website opstellen

Vijf tips om een degelijke beheerovereenkomst voor een website op te stellen.

image_print

Een website ontwerpen en bouwen is een belangrijke stap in de ontwikkeling van een onderneming. Een website stelt u in staat u op het wereldwijde web naar potentiële klanten toe te profileren en u te onderscheiden van concurrenten. De laatste stap bestaat eruit de vinger aan de pols te houden door ervoor te zorgen dat de website up-to-date en vooruitstrevend blijft.

Het is daarbij van belang in het beheer en het onderhoud van de website te voorzien. Daarvoor staat meestal een derde in, de “webmaster”, waarmee in voorkomend geval een overeenkomst moet worden afgesloten.

De beheerovereenkomst voor een website is een traditioneel onderhoudscontract dat eerder de nadruk legt op de inhoud van de website dan op louter technische aspecten. De overeenkomst kan uiteraard, desgewenst, worden aangepast aan specifieke behoeften en verwachtingen.

Het is uitermate belangrijk een overeenkomst op te stellen die naadloos aansluit bij de huidige en toekomstige activiteiten en noden van de onderneming. Onze aanbevelingen stellen u in staat de juiste houding aan te nemen bij het sluiten van de overeenkomst in kwestie.

Eerste tip: voorzie een preambule

Een voorwoord of preambule is van groot belang voor elke overeenkomst. Deze doet dienst als introductie bij de overeenkomst en laat toe de context van het beheer van de website en de bedoeling van de partijen voor het sluiten van de overeenkomst uiteen te zetten.

Het opstellen van de preambule mag niet over het hoofd worden gezien. Indien geschillen ontstaan tussen de partijen, zal de preambule immers toestaan bepaalde elementen van de overeenkomst te interpreteren, voornamelijk in het licht van de bedoeling van de partijen.

Tweede tip: beschrijf de prestaties van de webmaster zo precies mogelijk

De taken die de webmaster op zich neemt zijn zeer divers. De meest voorkomende opdrachten zijn bijvoorbeeld:

  • in het onderhoud van de website voorzien;
  • de nodige wijzigingen aanbrengen aan de navigatie en de design van de website;
  • het verbeteren van de opmaak, de fouten en storingen van het systeem;
  • de website van nieuwe inhoud en pagina’s voorzien;
  • Up-to-date houden en opslaan van de gegevensbasis een – bestanden van de website;

Het is bovendien mogelijk te voorzien dat de webmaster zich ertoe verbindt promotionele activiteiten te ondernemen ten voordele van de website door er bijvoorbeeld voor te zorgen dat de website optimaal wordt opgepikt door zoekmotoren (SEO in Google, Bing, enz.).

Derde tip: bepaal de deadlines waarbinnen de webmaster moet tussenkomen

Vermijd bij de webmaster te moeten aandringen om als prioritair te worden behandeld. Wees hiervoor zo duidelijk mogelijk met betrekking tot de uitvoeringsmodaliteiten van de diensten die de webmaster verleent, in het bijzonder wat de deadlines betreft waarbinnen deze moet tussenkomen. Men doet er bijvoorbeeld goed aan te bepalen dat de webmaster aan de storing moet verhelpen binnen een bepaalde tijdspanne na kennisname ervan.

Vierde tip: bescherm uw gegevens, ze zijn vertrouwelijk!

Om zijn opdracht naar behoren te kunnen uitvoeren zal de webmaster toegang hebben tot informatie die van grote waarde zijn voor de voeren van uw onderneming. Deze gegevens kunnen zelfs handelsgeheimen zijn. Het is dus van groot belang deze gegevens te beschermen en ze vertrouwelijk te maken ten opzichte van de webmaster. Dit geldt eveneens voor de paswoorden en toegangscodes tot de website en de inhoud ervan.

Vijfde tip: bepaal een kader voor de vragen met betrekking tot de intellectuele eigendomsrechten

Het ontwerpen van een website en de inhoud ervan kan aanleiding geven tot het ontstaan van intellectuele eigendomsrechten (auteursrecht, merkenrecht, enz.).

Teneinde zich te beschermen tegen namaak of enige aanspraken, in het bijzonder door de webmaster, moet worden voorzien dat alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de website en de inhoud ervan u toekomen en u exclusief zullen blijven toekomen in de toekomst, of, in voorkomend geval, de eigendom zijn van derde ontwikkelaars van wie een licentie is bekomen voor bepaalde, in de overeenkomst nader te bepalen, elementen.

Stel een beheerovereenkomst voor een website op.

beheerovereenkomst website

Met deze vijf tips ben u klaar om – met behulp van de Lawbox questionnaire – een gepersonaliseerde beheerovereenkomst voor een website op te stellen en aan te passen aan uw project.

Hebt u desondanks nog vragen? Dan kan u eenvoudigweg beroep doen op een advocaat na aankoop van uw document.

Door Chloë DE CLERCQ, advocaat aan de Brussels balie – lex4u.com