schulderkenning

De schulderkenning: zorg ervoor dat je lening afdwingbaar is!

image_print

Leningen tussen particulieren zijn schering en inslag. Het komt vaak voor dat men geld uitleent aan familieleden of vrienden. Zulke leningen kunnen echter ook het voorwerp uitmaken van conflicten. Zo beweert de schuldenaar vaak dat hij meende een gift te hebben ontvangen of dat het geleende bedrag veel kleiner was dan wat de schuldeiser terugvraagt.

Ons burgerlijk recht bepaalt echter dat het aan diegene die iets eist om zijn beweringen te bewijzen, hetgeen in de praktijk niet altijd even gemakkelijk is.

De schulderkenning: een preventieve oplossing

Om zich te wapenen tegen de kwader trouw van een schuldenaar en zich van een tijdige terugbetaling van een lening te verzekeren, is het zeer raadzaam een schulderkenning op te stellen en te laten ondertekenen door de erkenner van de schuld.

De schulderkenning is een geschreven document waarin slechts een enkele partij (de schuldenaar) erkent een geldsom schuldig te zijn aan iemand anders (de schuldeiser).

De schulderkenning is tevens een essentieel document dat de schuldeiser zal toelaten zijn eis te staven indien deze wordt betwist.

Let op de vormvereisten!

Om juridisch afdwingbaar te zijn en om als bewijs te kunnen worden aanvaard, moet de schulderkenning verplicht aan bepaalde vormvereisten voldoen, zoals bepaald in het Burgerlijk Wetboek (art. 1326).

In principe moet de schulderkenning volledig met de hand geschreven worden. Indien dit niet het geval is, moet, buiten de handtekening van de schuldenaar, ook de vermelding « goed voor » of « goedgekeurd voor » gevolgd door de som volledig in letters uitgedrukt en de munteenheid.

Gezien de overgrote meerderheid van de juridische documenten vandaag worden uitgetypt, moet men bijzondere aandacht besteden aan de vormvereisten die in dit verband voorgeschreven zijn. Indien men deze niet naleeft, zal de schulderkenning niet als dusdanig worden erkend en zal het document slechts als « begin van geschreven bewijs » worden aangemerkt (die het beweerde feit aannemelijk maakt), hetgeen betekent dat het bewijs nog zal moeten worden aangevuld met vermoedens of getuigen.

Deze vormvereisten zijn niet verplicht na te leven indien de schuldenaar een handelaar is, die in deze hoedanigheid handelt.

Gezien de schulderkenning het bedrag moet vermelden, moet dit bekend zijn op het moment van ondertekening. De schulderkenning moet bovendien de datum van ondertekening vermelden, getekend zijn en de naam, voornaam en adres van de schuldenaar en schuldeiser vermelden.

Het is echter niet verplicht de reden voor de schuld te vermelden, deze wordt als geldig vermoed. Dit weerhoudt de schuldenaar er echter niet van dit vermoeden te weerleggen door aan te tonen dat de schulderkenning aangetast is door een ongeoorloofde, valse of onbestaande oorzaak. In de praktijk is dit echter zeer moeilijk.

De schulderkenning hoeft niet door een notaris te worden opgesteld. Het kan louter om een onderhandse akte gaan, dit is een eenvoudig schrijven opgesteld en getekend door een of meerdere partijen (in dit geval door de schuldenaar).

De contractsvrijheid blijft het basisprincipe. De partijen kunnen dus vrij bijkomende bepalingen en voorwaarden opnemen. Zo kan men, bijvoorbeeld, bepalen dat interest moet worden betaald of specifieke afbetalingsmodaliteiten en/of – termijnen voorzien.

U bent er klaar voor!

Gewapend met onze aanbevelingen, bent u klaar om uw eigen schulderkenning op te stellen en te personaliseren via onze interactieve questionnaire. Deze zal een modeldocument aanpassen aan uw persoonlijke situatie en erop waken dat uw schulderkenning juridisch afdwingbaar is.

schulderkenning

Bijkomende hulp nodig? Neem dan gerust, na aanschaf van het document, contact op met een advocaat in ons netwerk (35€ voor 20 minuten).

Door Frédéric Dechamps & Chloë De Clerq, Advocaten aan de Balie van Brussel – lex4u.com